ที่ชาร์จ GPS ลำโพงอเนกประสงค์ เสียบที่จุดบุหรี่ในรถยนต์ (3.2 เมตร) มีสวิตช์

CHG00745-SW

สามารถเสียบหัวชาร์จทิ้งไว้ในช่องจุดบุหรี่ได้ โดยกดปิดสวิตช์ ไม่ต้องถอดเข้าออกบ่อยๆ สะดวกสำหรับชาร์จ GPS ไปด้วย และใช้งานไปด้วยในขณะขับรถ

Share

ที่ชาร์จ GPS หรือ ลำโพงอเนกประสงค์ขยายเสียง GPS เสียบที่จุดบุหรี่ในรถยนต์
ความยาวสาย 3.2 - 3.4 เมตร (สายยาวกว่าปกติทั่วไป)
มีสวิตช์เปิด-ปิดจ่ายไฟ  ทำให้สามารถเสียบหัวชาร์จทิ้งไว้ในช่องจุดบุหรี่ได้ โดยกดปิดสวิตช์ ไม่ต้องถอดเข้าออกบ่อยๆ
• สะดวกสำหรับชาร์จ GPS ไปด้วย  และใช้งานไปด้วยในขณะขับรถ
• เสียบหัวชาร์จเข้ากับที่จุดบุหรี่ในรถยนต์ และนำหัว Mini USB (5 Pins) เสียบเข้ากับตัวเครื่อง GPS ลำโพงอเนกประสงค์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้หัวเสียบแบบ Mini USB (5 Pins) ได้ทันที
• Input DC 12V (8C-40V)
• Output DC 5.0V +-5%
Max 2000mA