สาย Power USB (DC 3.5 x 1.35MM) ความยาว 80 เซนติเมตร

CAB00258-35135

รูเสียบด้านใน เป็นขั้วบวก (+) หัวเสียบด้านนอกเป็นขั้วลบ (-) ใช้สำหรับเสียบเพิ่มจ่ายไฟทาง USB Port (5V) เพิ่มให้กับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น Tablet, GPS, VGA HDMI Spliter, Extender, USB Hub, พัดลม USB และอุปกรณ์อื่นๆ ฯลฯ

Share

สาย Power USB ( DC 3.5 x 1.35 MM ) * = เส้นผ่าศูนย์กลางหัวแจ๊คเสียบกว้าง 3.5 มิลลิเมตร  รูด้านในกว้าง 1.35 มิลลิเมตร
รูเสียบด้านใน เป็นขั้วบวก (+)  หัวเสียบด้านนอกเป็นขั้วลบ (-)• ความยาวสาย 80 เซนติเมตร
ใช้สำหรับเสียบเพิ่มจ่ายไฟทาง USB Port (5V) เพิ่มให้กับอุปกรณ์ต่างๆ  เช่น  Tablet, GPS, VGA HDMI Spliter, Extender, USB Hub, พัดลม USB และอุปกรณ์อื่นๆ  ฯลฯ


* ควรวัดตรวจสอบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของหัวเสียบให้แน่นอนก่อนสั่งซื้อสินค้า