ตัวกรองสัญญาณรบกวน Ferrite Bead (7mm) ลด Noise เพิ่มเสถียร

CAB00051-7MM

Ferrite Bead ขนาด 7 มิลลิเมตร ใช้กรองสัญญาณรบกวน สายสัญญาณต่างๆ ถอดเข้า-ออกได้ ลด Noise ให้คุณภาพสัญญาณดีขึ้น ใส เสถียรขึ้นกว่าเดิม

หมวดหมู่ : Ferrite Bead

Share

ตัวกรองคลื่นสัญญาณรบกวน (Ferrite Bead) สำหรับสัญญาณ สาย AV และ สายรับ-ส่งข้อมูลต่างๆ (ที่หน้าตัดขนาด 7 มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง 7 มิลลิเมตร
• สามารถถอดเข้า-ออกได้ ช่วย ลด Noise หรือ สัญญาณรบกวน (EMI RFI) ให้คุณภาพสัญญาณเสียง หรือ ภาพ ดีขึ้น


วิธีใช้  ให้ครอบสายในบริเวณใกล้กับหัวเสียบสัญญาณ (ตัวรับ) ที่จะต่อเข้าอุปกรณ์ เพื่อป้องกันสนามแม่เหล็กโดยรอบ ไม่ให้เข้ามารบกวนการรับ-ส่งสัญญาณภายในสาย