ตัวกรองคลื่นสัญญาณรบกวน (3.5mm) ลด Noise สายหูฟัง สาย USB สายรับ-ส่งข้อมูล

CAB00051-3.5MM

ตัวกรองคลื่นสัญญาณรบกวน สำหรับสายหูฟัง สาย USB และ สายรับ-ส่งข้อมูลต่างๆ สามารถถอดเข้า-ออกได้ ช่วย ลด Noise หรือ สัญญาณรบกวน (EMI RFI) ให้คุณภาพสัญญาณเสียง หรือ ภาพดีขึ้น

Share

ตัวกรองคลื่นสัญญาณรบกวน สำหรับสายหูฟัง สาย USB และ สายรับ-ส่งข้อมูลต่างๆ (ที่หน้าตัดขนาด 3.5 มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.5 มิลลิเมตร
• สามารถถอดเข้า-ออกได้ ช่วย ลด Noise หรือ สัญญาณรบกวน (EMI RFI) ให้คุณภาพสัญญาณเสียง หรือ ภาพ ดีขึ้น


วิธีใช้  ให้ครอบสายในบริเวณใกล้กับหัวเสียบสัญญาณ (ตัวรับ) ที่จะต่อเข้าอุปกรณ์ เพื่อป้องกันสนามแม่เหล็กโดยรอบ ไม่ให้เข้ามารบกวนการรับ-ส่งสัญญาณภายในสาย