หน้ากากเต้ารับสาย VGA ตัวเมีย (F) 4 ช่อง (11.5x11.5 cm.) (ไม่ต้องเข้าหัว)

NET00422-B4VGAN

รุ่นนี้ไม่ต้องบัดกรีเข้าหัวสาย ใช้สายสำเร็จรูปเสียบใช้ได้เลย ขนาด 11.5 x 11.5 เซนติเมตร (4 เหลี่ยมจัตุรัส)

Share

• หน้ากากเต้ารับสาย VGA  ตัวเมีย (F)
• แบบเต้ารับ 4 ช่อง สีขาว
รุ่นนี้ไม่ต้องบัดกรีเข้าหัวสาย  ใช้สายสำเร็จรูปเสียบใช้ได้เลย
• ขนาดใหญ่ 11.5 x 11.5 เซนติเมตร (4 เหลี่ยมจัตุรัส)
พร้อมน๊อตสำหรับยึดติดกล่องรองด้านล่าง จำนวน 4 ตัว

อ่านก่อน ! : สินค้ามีเฉพาะตัวหน้ากาก ไม่รวม Box รองรับ ที่ต้องหาซื้อแยกต่างหาก (ทั้งแบบที่ฝังกับผนังหรือเดินลอย)