อะไหล่ช่องเสียบที่จุดบุหรี่ (ตัวเมีย) DC12-24V พร้อมตัวคีบ (50A 600W)

CHG00407-SP50A

อะไหล่ช่องเสียบที่จุดบุหรี่ (ตัวเมีย) สายต่อ สีแดง (ขั้วบวก) และ สีดำ (ขั้วลบ) ใช้นำไปต่อดัดแปลงใช้งานได้ เช่น ต่อเดินสายช่องที่จุดบุหรี่เพิ่ม ในตำแหน่งที่ต้องการ หรือ ต่อใช้กับหม้อแปลง DC (12-24V) มาใช้กับอุปกรณ์อื่นๆ ภายในบ้าน ฯลฯ

หมวดหมู่ : CHARGER

Share

อะไหล่ช่องเสียบที่จุดบุหรี่ (ตัวเมีย)  สายใหญ่
• สายต่อ สีแดง (ขั้วบวก) และ สีดำ (ขั้วลบ) ความยาวสาย 30 เซนติเมตร  (ความยาวสายรวมหัวและตัวคีบ 45 เซนติเมตร)
ใช้นำไปต่อดัดแปลงใช้งานได้  เช่น  ต่อเดินสายช่องที่จุดบุหรี่เพิ่ม ในตำแหน่งที่ต้องการ  หรือ ต่อใช้กับหม้อแปลง DC (12-24V)  มาใช้กับอุปกรณ์อื่นๆ ภายในบ้าน ฯลฯ
• Input voltage  12-24V
• Output current  50A
• Output power  600W

* ต่อใช้กับอุปกรณ์ที่กินไฟไม่เกิน 600W