กล่องฝัง บล็อคฝัง พลาสติก (Outlet box) สำหรับหน้ากากสี่เหลี่ยมจัตุรัส ราคาถูก (บาง)

NET00368-INC

ใช้ร่วมกับหน้ากาก เต้ารับ (Wall Plate Outlet) HDMI AV VGA USB และ หน้ากาก LAN รูปแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส (8.6 x 8.6 เซนติเมตร) เหมาะสำหรับงานวางระบบสายสัญญาณต่างๆ

Share

กล่องฝัง บล็อคฝัง พลาสติก (Outlet box) รูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส  สีขาวครีม
กล่องมีความลึก 4.7 เซนติเมตร
พลาสติกหนา 2 มิลลิเมตร  แบบบาง ราคาประหยัด

ใช้ร่วมกับหน้ากาก เต้ารับ (Wall Plate Outlet) HDMI AV VGA USB และ หน้ากาก LAN รูปแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส (8.6 x 8.6 เซนติเมตร)
ตัวน๊อตยึด 2 ด้าน มีระยะห่าง 6 เซนติเมตร  สามารถปรับระดับได้  ซึ่งเมื่อขันน๊อตยึดทั้ง 2 ด้านจนสุดเกลียวแล้ว  จะยึดได้แน่น  ไม่สามารถขยับเลื่อนไปมาได้
เหมาะสำหรับงานวางระบบสายสัญญาณต่างๆ

* ขนาดกล่องดูรายละเอียดได้จากภาพสินค้า