อะไหล่สำหรับเปลี่ยนซ่อม หัว USB ตัวเมีย 1 Port (เฉพาะหัว) ขาตรง (ขาข้างตรง)

ADP00408-F1B

อะไหล่สำหรับเปลี่ยนซ่อม หัว USB ตัวเมีย 1 Port เฉพาะหัว (เป็นหัวตัวเมีย F) ใช้เป็นอะไหล่เปลี่ยน USB Port สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ Port USB

หมวดหมู่ : USB DIY

Share

• อะไหล่สำหรับเปลี่ยนซ่อม หัว USB ตัวเมีย 1 Port
เฉพาะหัว (เป็นหัวตัวเมีย F)  ชนิดปลายขาตรง  ขาข้างตรง
ใช้เป็นอะไหล่เปลี่ยน USB Port สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ Port USB


* ผู้ใช้งานต้องมีความรู้ในเรื่องการบัดกรีอุปกรณ์