หัวปลั๊กไฟ PDU UPS ตัวผู้ (M) IEC C20 สำหรับเข้าหัวสายด้วยตัวเอง (16A 250V)

ADP00701-GMC20DIY

แบบขันน๊อต เหมาะสำหรับนำมาใช้ซ่อมแซม หรือ DIY เข้าหัวสายด้วยตัวเอง

Share

หัวปลั๊กไฟ สำหรับ PDU UPS (ตัวผู้) (M)
• ชนิดหัวปลั๊ก IEC C20 แบบขันน๊อต
• รองรับ 3 ขาแบน
16A 250V
เหมาะสำหรับนำมาใช้ซ่อมแซม หรือ DIY เข้าหัวสายด้วยตัวเอง