ปากคีบ แหนบ (Tweezer) สำหรับหนีบ จับยึดอุปกรณ์ ชิ้นงาน อะไหล่

ยาวประมาณ 11 เซนติเมตร ทำจากอลูมิเนียม สีธรรมชาติ มีให้เลือก 2 แบบ ปลายหัวตรง และ ปลายหัวงอ

เลือกรูปแบบหัว

หัวตรง (I) หัวงอ (L)

Share

ปากคีบ (Tweezer) ใช้สำหรับหนีบ จับยึดอุปกรณ์ ชิ้นงาน อะไหล่ สำลีทางการแพทย์ และของชิ้นเล็กๆ ที่นิ้วมือหยิบจับไม่สะดวก
• ความยาวประมาณ 11 เซนติเมตร
• วัสดุทำจากอลูมิเนียม สีธรรมชาติ
มีให้เลือก 2 แบบ  ปลายหัวตรง และ ปลายหัวงอ