สายหูฟังโทรศัพท์เข้าหัวสำเร็จรูป (สายสปริง) ยาว 40 ซม. ยืดได้ 2 เมตร (สีดำ)

ดึงยืดออกสามารถยืดออกได้ยาวถึง 2 เมตร ใช้เปลี่ยนแทนสายหูฟังโทรศัพท์ที่เสีย

เลือกสี

สีดำ (BL)

Share

สายสำหรับหูฟังโทรศัพท์เข้าหัวสำเร็จรูป
• หัวเป็นชนิด RJ9 (4P4C)
สายสปริง  ความยาว 40 ซม.
• เมื่อดึงยืดออกสามารถยืดออกได้ยาวถึง  2 เมตร
ใช้เปลี่ยนแทนสายหูฟังโทรศัพท์ที่เสีย