สาย HDMI V.2.0 (4K 3D UHD Ethernet ARC) Deluxe สายยาง (M>M) 0.5 เมตร

CAB00262-MM0.5DL

รองรับจอภาพแบบ 3D รองรับค่าความละเอียดได้ถึง 4K อัตรารับ-ส่งข้อมูลได้สูงถึง 18Gbps สายยางกลม หุ้ม PVC อย่างดี ทนทานต่อการโค้งงอ เหมาะสำหรับนำไปใช้กับ HDTV คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก เครื่องเล่น DVD Blueray กล่องรับสัญญาณต่างๆ

หมวดหมู่ : HDMI - OEM

Share

สายต่อสำหรับจอภาพ แบบ  HDMI  (M >M)
HDMI Version 2.0  รองรับจอภาพแบบ 3D  * อุปกรณ์ที่นำมาเชื่อมต่ออื่นๆ ต้องรองรับกันด้วย
รองรับค่าความละเอียดได้ถึง 4K@60Hz และ Ethernet อัตรารับ-ส่งข้อมูลได้สูงถึง 18Gbps

ความยาวสาย  0.5 เมตร
สายยางกลม หุ้ม PVC อย่างดี ทนทานต่อการโค้งงอ
เหมาะสำหรับนำไปใช้กับ HDTV คอมพิวเตอร์  โน้ตบุ๊ก  เครื่องเล่น DVD Blueray  กล่องรับสัญญาณต่างๆ


* สาย HDMI รุ่นนี้ผ่านการทดสอบจากทางร้านแล้วว่า  สามารถนำไปใช้ต่อสายเพื่อให้ยาวขึ้นได้ด้วยหัวต่อยาวแบบ HDMI (ต่อได้ 1 ช่วง)  และ  สามารถนำไปเสียบกับหน้ากากเต้ารับสาย แบบ HDMI (Wall Plate) โดยไม่มีปัญหาภาพไม่ติด หรือ ไม่ขึ้นภาพ