สายสัญญาณเสียง Audio Stereo (3.5) (M>M) ยาว 20 เมตร

CAB00289-MM20

ตัวผู้ทั้ง 2 หัว (M > M) ใช้เป็นสายส่งสัญญาณเสียงสำหรับช่องเสียบ Stereo บนโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก มือถือ ลำโพงบลูทูธ และ อุปกรณ์อื่นๆ

Share

  • สายสัญญาณเสียง Audio Stereo
  • ช่องเสียบขนาด 3.5 MM  หัวทอง (หัวมีขีด 2 ขีด)
  • ตัวผู้ทั้ง 2 หัว (M > M)
  • ความยาวสาย 20 เมตร
  • ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางสาย 3.8 มิลลิเมตร
  • ใช้เป็นสายส่งสัญญาณเสียงสำหรับช่องเสียบ Stereo บนโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก มือถือ ลำโพงบลูทูธ และ อุปกรณ์อื่นๆ