สายแปลง Stereo (3.5) > AV ขาวแดง (M>MM) ยาว 20 เมตร

CAB00744-SAV20

ใช้สำหรับแปลงสายสัญญาณเสียงแบบหัวต่อ Stereo ไปเป็นสายสัญญาณเสียงแบบ AV (ขาว-แดง)

Share