สาย RS232 Serial 9 Pins (DB9) ยาว 1.8 เมตร (F-F)

CAB00770-FF

เป็นสาย RS232 ที่ใช้รับ-ส่งข้อมูล สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ Port แบบ Serial 9 Pins (DB9) หัวต่อเป็นแบบตัวเมียทั้ง 2 ด้าน ( F-F ) ความยาวสาย 1.8 เมตร

หมวดหมู่ : RS232 SERIAL DB9

Share

สาย RS232 เชื่อมต่อสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ Port แบบ Serial 9 Pins (DB9)
• หัวต่อเป็นแบบตัวเมียทั้ง 2 ด้าน ( F-F )
ความยาวสาย 1.8 เมตร


* กรุณาตรวจสอบประเภทหัวต่อให้ชัดเจนก่อนสั่งซื้อสินค้า