สายต่อเพิ่มความยาวสาย USB 2.0 ยาว 1.8 เมตร (AM>AF)

Attribute:

SKU : CAB00292-MF1.8

สาย USB 2.0 สีฟ้า หัวต่อเป็นแบบตัวผู้ 1 หัว ตัวเมีย 1 หัว (AM > AF) ใช้สำหรับต่อเพิ่มความยาวสาย USB 2.0 เส้นเดิม ให้ยาวขึ้น คุณภาพได้มาตรฐาน เหมาะสำหรับใช้งานในบ้าน และ ออฟฟิศสำนักงานทั่วไป

Share

  • สาย USB 2.0 (Plug & Play) สีฟ้า
  • หัวต่อเป็นแบบตัวผู้ 1 หัว ตัวเมีย 1 หัว (AM > AF)
  • ความยาวสาย 1.8 เมตร
  • ใช้สำหรับต่อเพิ่มความยาวสาย USB 2.0 เส้นเดิม ให้ยาวขึ้น
  • เหมาะสำหรับผู้ที่มีสาย USB 2.0 อยู่แล้ว แต่ความยาวสายไม่พอ สามารถใช้สายนี้ไปต่อเพื่อเพิ่มความยาวได้
  • คุณภาพได้มาตรฐาน เหมาะสำหรับใช้งานในบ้าน และ ออฟฟิศสำนักงานทั่วไป


    * สาย USB 2.0 จะใช้งานได้ดี  เมื่อมีความยาวสายไม่เกิน 10 เมตร  กรณีที่นำมาต่อใช้แล้วความยาวสายรวมทั้งเส้นเกิน 10 เมตร หรือ ต่อผ่าน USB HUB  โดยไม่มีแรงดันไฟเพิ่ม อาจจะทำให้ใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพในบางอุปกรณ์ หรือ เกิดปัญหา USB Device Not Recognized ขึ้นได้

    วิธีแก้ไข  คือ  ต่อสาย USB ตรงเข้ากับพอร์ตหลังเมนบอร์ด หรือ เลือกใช้ USB HUB ที่มีอแดปเตอร์จ่ายไฟเพิ่ม  ให้คลอบคลุมการใช้งานทุกพอร์ต หรือ เลือกใช้สาย USB เกรด A คุณภาพสูง

 

 

 

 

 

 

 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy