สายแลน CAT6 (600 MHz) เข้าหัวสำเร็จรูป Link แท้ ยาว 40 เมตร

Attribute:

SKU :

สายแลนเข้าหัวสำเร็จรูป CAT6 (600 MHz) พร้อมใช้งาน Brand Link ของแท้ ใช้ต่อเชื่อมระหว่างคอมพิวเตอร์ กับ Hub

Choose color

White

Share
LAN cable, UTP cable, ready-made head, CAT6 (600 MHz), ready-to-use, genuine Brand LINK.

Cable length 40 meters.
• Used to connect between the computer and the Hub.


* Enter the finished head by HOMENET48.com (cable + head RJ45 CAT6 + Boot are all genuine LINK)

The device for entering the head uses LINK pliers, grade A (TL-1101R), ready to test all cables with a LINK LAN cable tester.Read first


In general, the LAN cable that is on sale, in general, will use the LAN cable LINK model US-9106LSZH with a signal frequency of only 250MHz. And Use a regular Boot for a lower price and economical to reduce costs. But the shop chooses to use LINK LAN cable, model US-9116LSZH, which has a frequency of up to 600MHz, uses RJ-45 CAT6 heads and all LINK genuine Boot to make ready-to-use Ethernet cables. To get quality cables Optimized signal transmission, sensitivity, and minimal signal loss for long-distance LAN cables.

 

 คีมย้ำสายแลน LINK TL-1101Rเครื่องเช็คสายแลน LINK

 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy