Sticker Void เงินด้าน Print Laser ได้ (A5) (แพค 5 แผ่น)

Attribute:

SKU : STK00312-A5

แผ่น Sticker Void สีเงินด้าน ขนาด A5 บรรจุแพคละ 5 แผ่น สามารถออกแบบและพิมพ์ (Print) กับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ (Laser Printer) และ เครื่องถ่ายเอกสารได้ สามารถออกแบบวอยด์รับประกัน (Warranty Void) และ พิมพ์ไว้ใช้ได้เอง สำหรับผู้มีพื้นฐานโปรแกรมกราฟิก และ MS Word เมื่อลอกออกจะทิ้งรอบตัวอักษรสีเงินไว้ คำว่า Void แสดงถึงการหมดอายุการรับประกัน

Share

 • แผ่น Sticker Void สีเงินด้าน ขนาด A5 (14.8 x 21 ซม.)
 • บรรจุแพคละ 5 แผ่น
 • สามารถออกแบบและพิมพ์ (Print) กับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ (Laser Printer) และ เครื่องถ่ายเอกสารได้ 
  * ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ คุณภาพของเครื่อง และหมึกพิมพ์ของแต่ละยี่ห้อ

 • ไม่สามารถใช้กับเครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ต (Inkjet Printer) เพราะจะพิมพ์ไม่ติด สามารถใช้กับเฉพาะเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (Laser Printer) เท่านั้น
 • สามารถออกแบบวอยด์รับประกัน (Warranty Void) และ พิมพ์ไว้ใช้ได้เอง สำหรับผู้มีพื้นฐานโปรแกรมกราฟิก และ MS Word
  * ควรทดสอบพิมพ์กับกระดาษธรรมดา ก่อนใช้แผ่นสติ๊กเกอร์วอยด์จริง
 • แผ่นสติ๊กเกอร์วอยด์ (Sticker Void) เมื่อ ลอกออกจะทิ้งรอบตัวอักษรสีเงินไว้ คำว่า  Void  แสดงถึงการหมดอายุการรับประกัน

 • วอยด์รับประกัน (Warranty Void) คำนวณที่ 1 แผ่น ขนาด A5
  - ขนาด 1 x 2.5 ซม. จะตัดได้ 112 ดวง
  - ขนาด 1 x 2 ซม. จะตัดได้ 140 ดวง
  - ขนาด 0.4 x 1.4 ซม. จะตัดได้ 290 ดวง

  * จำหน่ายเฉพาะสติ๊กเกอร์วอยด์ แผ่นเปล่า ให้ลูกค้านำไปออกแบบ และพิมพ์เองเท่านั้น ไม่ได้รับพิมพ์ตามสั่ง