หัว Parallel 25 Pins ตัวผู้ 2 ด้าน (M>M)

SKU : ADP00705-MM

หัวแปลง Port Parallel (25 Pins) เป็นหัวตัวผู้ทั้ง 2 ด้าน (M > M) ใช้สำหรับแปลงหัวต่อ Parallel ตัวเมีย ให้เป็นหัวต่อ Parallel แบบตัวผู้

Categories : ADAPTER PARALLEL

Share

  • หัวแปลง Port Parallel (25 Pins)
  • เป็นหัวตัวผู้ทั้ง 2 ด้าน (M > M)
  • ใช้สำหรับ แปลงหัวต่อ Parallel ตัวเมีย ให้เป็นหัวต่อ Parallel แบบตัวผู้