กล่องแยกสัญญาณสายแลน (RJ45) เข้า 1 ออก 2 (ใช้พร้อมกัน 2 ช่องไม่ได้)

Attribute:

SKU : NET00438-RJ45

กล่องแยกสัญญาณสายแลน (Lan Splitter) เข้า 1 ออก 2 ไม่สามารถแชร์สัญญาณเน็ต หรือใช้สัญญาณเน็ต 2 ช่องพร้อมกันได้ เลือกใช้ได้แค่ช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้นในการใช้งาน

Share

  • กล่องแยกสัญญาณสายแลน (Lan Splitter) เข้า 1 ออก 2
  • ไม่สามารถแชร์สัญญาณเน็ต หรือใช้สัญญาณเน็ต 2 ช่องพร้อมกันได้
  • เลือกใช้ได้แค่ช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้นในการใช้งาน

    ตัวอย่างเช่น เดินสายแลนไว้ 2 ช่อง สำหรับการใช้งาน 2 ห้อง ตอนเช้าเปิดคอมพ์ใช้งานในห้องทำงาน พอช่วงค่ำเปิดคอมพ์ใช้ในห้องนอนชั้นบน แต่ไม่สามารถเปิดคอมพ์ใช้งานทั้ง 2 ห้องพร้อมกันได้ในเวลาเดียวกัน สามารถใช้ได้ทีละช่องเดียวเท่านั้น

    ถ้าต้องการใช้งานแบบแชร์สัญญาณอินเตอร์เน็ตหลายๆ เครื่องได้พร้อมกัน ต้องสั่งซื้อเป็น Switching Hub


    เลือกซื้อ Switching Hub

 

 

 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy