แหวนฉนวนกระดาษสีแดง รองน๊อตยึดเมนบอร์ด (กันชอร์ต) (10 ตัว)

SKU : OTH00037-R

แหวนฉนวนกระดาษ สีแดง รองน๊อตยึดเมนบอร์ด เพื่อกันชอร์ต บรรจุแพคละ 10 ตัว

Categories : DIY

Share

  • แหวนฉนวนกระดาษ สีแดง
  • ใช้รองน๊อตยึดเมนบอร์ด เพื่อกันชอร์ต
  • บรรจุแพคละ 10 ตัว