หน้ากากเต้ารับสาย HDMI ตัวเมีย (F>F) 2 ช่อง (สี่เหลี่ยมผืนผ้า) (หัวตรง)

SKU : NET00421-2HDI

หน้ากากเต้ารับสาย HDMI ตัวเมีย (F>F) หัวตรง แบบเต้ารับ 2 ช่อง สีขาว ขนาด 11.5 x 7 เซนติเมตร (สี่เหลี่ยมผืนผ้า) ใช้ได้กับกล่อง หรือ บล็อกทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีขายทั่วไป

Share