สาย Hardisk Sata 3.0 หัวมีคลิปเหล็กล็อก (หัวฉาก) ยาว 50 ซม.

Attribute:

SKU : CAB00023-S3L

สายสำหรับ Hardisk Sata 3.0 หัวด้านหนึ่งเป็นหัวตรงมีคลิปเหล็กล็อก พร้อมปุ่มยึด 2 ปุ่ม ส่วนหัวอีกด้านหนึ่งเป็นหัวฉากมีคลิปเหล็กล็อก พร้อมปุ่มยึด 2 ปุ่ม ช่วยทำให้เสียบสาย Hardisk ได้แน่นกว่ารุ่นธรรมดา

Share

สายสำหรับ Hardisk Sata 3.0
• หัวด้านหนึ่งเป็นหัวตรงมีคลิปเหล็กล็อก พร้อมปุ่มยึด 2 ปุ่ม
• ส่วนหัวอีกด้านหนึ่งเป็นหัวฉากมีคลิปเหล็กล็อก พร้อมปุ่มยึด 2 ปุ่ม
ช่วยทำให้เสียบสาย Hardisk ได้แน่นกว่ารุ่นธรรมดา
ความยาวสาย 50 เซนติเมตร

 

 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy