ตัวแปลง Slot PCIEX1 เป็น PCIEX16 บนเมนบอร์ด + Power

Attribute:

SKU : PCI00327

ตัวแปลง Slot PCIEX1 เป็น PCIEX16 บนเมนบอร์ด + Power เหมาะสำหรับเมนบอร์ดที่มีช่องเสียบ PCIEX16 ไม่พอ สามารถนำ PCIEX1 มาดัดแปลงใช้ได้

Categories : DIY PCI CARD

Share

ตัวแปลง Slot PCIEX1 เป็น PCIEX16 บนเมนบอร์ด + Power
ความยาวสาย 24 เซนติเมตร (โดยประมาณ)
เหมาะสำหรับเมนบอร์ดที่มีช่องเสียบ PCIEX16 ไม่พอ สามารถนำ PCIEX1 มาดัดแปลงใช้ได้

 

 

 

 

 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy