สายต่อ USB2.0 เกรด A ยาว 30 ซม. (AM>AF)

Attribute:

SKU : CAB00292-MF30CM

สายต่อเพิ่มความยาวสาย USB 2.0 ตัวผู้ 1 หัว ตัวเมีย 1 หัว (M>F) ใช้สำหรับต่อสาย เป็นสายเกรด A เหมาะสำหรับผู้ที่มีอุปกรณ์สาย USB 2.0 อยู่แล้ว แต่ความยาวสายไม่พอ สามารถใช้สายนี้ไปต่อเพื่อเพิ่มความยาวได้ หรือ ใช้เสียบ USB 2.0 Port ด้านหลังเคส มาไว้ด้านหน้าเคส เพื่อเสียบต่ออุปกรณ์ได้สะดวกยิ่งขึ้น

Share

สายต่อเพิ่มความยาวสาย USB 2.0
ตัวผู้ 1 หัว ตัวเมีย 1 หัว (M>F) ใช้สำหรับต่อสาย USB 2.0
ความยาวสาย 30 เซนติเมตร
เป็นสายเกรด A ไม่เลือกอุปกรณ์ ไม่ฟ้องว่า USB NOT Recognized สามารถต่อได้ทุกอุปกรณ์
เหมาะสำหรับผู้ที่มีอุปกรณ์สาย USB 2.0 อยู่แล้ว แต่ความยาวสายไม่พอ สามารถใช้สายนี้ไปต่อเพื่อเพิ่มความยาวได้ หรือ ใช้เสียบ USB 2.0 Port ด้านหลังเคส มาไว้ด้านหน้าเคส เพื่อเสียบต่ออุปกรณ์ได้สะดวกยิ่งขึ้น

 

 

 

 

 

 

 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy