กล่องดักจับแมลงสาบ 4 ทิศ พร้อมเหยื่อล่อ (Cockroach Trap)

Attribute:

SKU : OTH00057

กล่องดักจับแมลงสาบ (Cockroach Trap) พร้อมเหยื่อล่อเป็นผงกลิ่นสำหรับดึงดูดแมลงสาบให้เข้ามาในกล่อง สามารถเปลี่ยนเหยื่อล่อ และล้างทำความสะอาดนำกลับมาใช้ใหม่ได้

Categories : TOOL

Share

กล่องดักจับแมลงสาบ (Cockroach Trap)
• ออกแบบให้สามารถเข้าได้รอบทิศ (4 ทิศทาง)
พร้อมเหยื่อล่อเป็นผงกลิ่นสำหรับดึงดูดแมลงสาบให้เข้ามาในกล่อง
สะดวกใช้งาน 1 กล่องใช้งานได้ตลอด สามารถเปลี่ยนเหยื่อล่อ และล้างทำความสะอาดนำกลับมาใช้ใหม่ได้วิธีติดตั้ง

1. ดึงจุกล็อกสีดำด้านบนออก (หมุนหรือดึงขึ้น)
2. ดึงฝาครอบออก
3. ดึงกล่องครอบที่สองออก
4. นำผงเหยื่อโรยตรงกลาง (ในพื้นที่วงกลามตรงกลางกล่อง)
5. ประกอบกล่องกลับตามเดิม และนำไปวางในพื้นที่ๆ คาดว่ามีแมลงสาบมาก หรือ เดินผ่าน
6. เมื่อติดตั้งแล้ว ไม่ควรวางอาหาร หรือ สิ่งอื่นที่ดึงดูดแมลงสาบได้มากกว่าไว้ใกล้ๆข้อแนะนำ

1. เหยื่อสามารถเปลี่ยนเป็นอาหารที่ส่งกลิ่น หรือ ที่แมลงสาบชอบ เช่น ขนมปัง เนื้อสัตว์ ขนมมันฝรั่ง ขนมกรอบ ฯลฯ
2. สามารถจับได้เร็วสุดภายใน 1 วัน อย่างช้าไม่เกิน 10 วัน ถ้าเกิน 10 วันยังไม่มีแมลงสาบติดกับดัก ให้ย้ายที่วาง แมลงสาบโดยปกติจะดึดดูดพวกเดียวกันเข้ามาติดกับ ถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งติดแล้ว จะดึงดูให้ตัวอื่นๆ เข้ามาติดกับดักด้วย
3. เมื่อได้จำนวนตามที่ต้องการแล้ว ให้ฆ่าด้วยการนำกล่องไปวางกลางแดด ประมาณ 5-10 นาที หรือนำไปจุ่มน้ำ (ระวังอย่าให้ฝาด้านบนเปิดออก)
4. สามารถทำความสะอาดกล่อง และนำกลับไปใช้อีกได้เรื่อยๆ


This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy