(ของหมด) สายต่ออุปกรณ์ KVM Switch แบบ PS2 (VGA+2PS2) ยาว 3 เมตร

CAB00580-3

สายสัญญาณสำหรับใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ KVM Switch แบบ PS/2

Share

  • สายสัญญาณสำหรับใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ KVM Switch
  • แบบ PS/2  (ต่อ VGA 1 Port  เม้าส์ 1 Port  และ  คีย์บอร์ด 1 Port)
  • ความยาวสาย 3 เมตร
  • นำสายด้านหนึ่งต่อเข้ากับอุปกรณ์ KVM Switch อีกด้านเสียบต่อกับเคสคอมพิวเตอร์ที่ต้องการควบคุม