สายแลน CAT6a เข้าหัวสำเร็จรูป สายแบน ยาว 1 เมตร

สายแลน (Lan Cable) (RJ-45) CAT6a พร้อมใช้งาน สายแบน คุณภาพดี สะดวกต่อการพับเก็บ และ เดินสาย ใช้ต่อเชื่อมระหว่างคอมพิวเตอร์ กับ Hub เข้าหัวสำเร็จรูปด้วยเครื่องจักรจากโรงงานเป็นเนื้อเดียวกับสาย ไม่ทำให้ขาด หรือ หลุดง่าย

เลือกสี

สีม่วง (V)

Share

  • สายแลน (Lan Cable) เข้าหัวสำเร็จรูป (RJ-45) CAT6a พร้อมใช้งาน
  • เป็นสายแบน คุณภาพดี สะดวกต่อการพับเก็บ และ เดินสาย
  • ความยาวสาย 1 เมตร
  • ใช้ต่อเชื่อมระหว่างคอมพิวเตอร์ กับ Hub
  • เข้าหัวสำเร็จรูปด้วยเครื่องจักรจากโรงงานเป็นเนื้อเดียวกับสาย ไม่ทำให้ขาด หรือ หลุดง่าย