หัวต่อยาวสาย HDMI (F>F) หัวตรง

ADP00631-I

หัวต่อยาวสาย HDMI แบบหัวตรง ตัวเมียทั้ง 2 ด้าน (F>F) ใช้ต่อเชื่อมสาย HDMI 2 เส้น ให้เป็นเส้นเดียว เพื่อเพิ่มความยาวสาย ในการใช้งาน

หมวดหมู่ : HDMI

Share

  • หัวต่อยาวสาย HDMI
  • แบบหัวตรง
  • เป็นหัว HDMI ตัวเมียทั้ง 2 ด้าน (F>F)
  • ใช้ต่อเชื่อมสาย HDMI 2 เส้น ให้เป็นเส้นเดียว เพื่อเพิ่มความยาวสายในการใช้งาน