หัว Parallel 25 Pins ตัวเมีย 2 ด้าน (F>F)

ADP00705-FF

หัวแปลง Port Parallel (25 Pins) เป็นหัวตัวเมียทั้ง 2 ด้าน (F > F) ใช้สำหรับแปลงหัวต่อ Parallel ตัวผู้ ให้เป็นหัวต่อ Parallel แบบตัวเมีย

หมวดหมู่ : PARALLEL

Share

  • หัวแปลง Port Parallel (25 Pins)
  • เป็นหัวตัวเมียทั้ง 2 ด้าน (F > F)
  • ใช้สำหรับ แปลงหัวต่อ Parallel ตัวผู้ ให้เป็นหัวต่อ Parallel แบบตัวเมีย