อะไหล่เปลี่ยน ซ่อม ปุ่มกดเม้าส์ (Micro Switch Mouse)

MOU00053

อะไหล่เปลี่ยนปุ่มกดเม้าส์ (Micro Switch Mouse) มาตรฐาน สำหรับเม้าส์ทั่วไป ใช้ซ่อมแซม เปลี่ยนด้วยตัวเอง สำหรับเม้าส์ ที่หมดการรับประกันไปแล้ว ให้กลับมาใช้งานได้ดีอีกครั้ง

หมวดหมู่ : DIY MOUSE

Share

  • อะไหล่เปลี่ยนปุ่มกดเม้าส์ (Micro Switch Mouse) มาตรฐาน สำหรับเม้าส์ทั่วไป
  • ใช้ซ่อมแซม เปลี่ยนด้วยตัวเอง สำหรับเม้าส์ ที่หมดการรับประกันไปแล้ว ให้กลับมาใช้งานได้ดีอีกครั้ง

    * ผู้ใช้ต้องมีความรู้ในเรื่องของการบัดกรีอุปกรณ์ไฟฟ้า