หัว RJ11 เข้าหัวสายโทรศัพท์ 6 Core (6P6C)

SKU : NET00038-RJ116P

หัว RJ11 (Telephone Plug) สำหรับเข้าหัวสายโทรศัพท์ เป็นแบบ 6 Pins (6P6C : ใช้กับสายโทรศัพท์แบบ 6 Core)

Share

  • หัว RJ11 (Telephone Plug) แบบ 6P6C
  • สำหรับเข้าหัวสายโทรศัพท์
  • เป็นแบบ 6 Pins  (6P6C : ใช้กับสายโทรศัพท์แบบ 6 Core)
  • ขายแยก ราคา : 1 หัว
  • ถ้าต้องการซื้อเป็นแพค ให้เลือกสั่ง 100 หัว