ตัวแปลงหูฟัง 2 รู สำหรับเสียบใช้บนเครื่องบิน (Jack Airplane)

ตัวแปลงหูฟัง 2 รู สำหรับเสียบใช้บนเครื่องบิน (Jack Airplane) หัวเสียบขนาด DC 3.5mm ใช้สำหรับแปลงช่องเสียบหูฟัง 2 รู บนเครื่องบิน มาใช้กับเครื่องมือถือ Smartphone ของเราได้

เลือกสี

สีเงิน (SL) สีทอง (GO)

หมวดหมู่ : STEREO MONO

Share

ตัวแปลงหูฟัง 2 รู สำหรับเสียบใช้บนเครื่องบิน (Jack Airplane)
• เป็นหัวเสียบขนาด DC 3.5mm
• ใช้สำหรับแปลงช่องเสียบหูฟัง 2 รู บนเครื่องบิน มาใช้กับเครื่องมือถือ Smartphone ของเราได้
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องเดินทางบนเครื่องบินบ่อย ควรมีพกติดตัวไว้ใช้งาน