ตัวต่อสาย Stereo (3.5) ตัวเมียทั้งสองด้าน (F>F)

ADP00715-STFF

หัวเสียบใช้สำหรับต่อเชื่อมความยาว สาย Stereo 2 เส้น เข้าด้วยกัน ขนาด DC 3.5 > 3.5 ตัวเมียทั้งสองด้าน (F > F)

หมวดหมู่ : STEREO MONO

Share

• เป็นหัวเสียบใช้สำหรับต่อเชื่อมความยาว สาย Stereo 2 เส้น เข้าด้วยกัน
• หัวเสียบขนาด DC 3.5 > 3.5
• เป็นหัวเสียบตัวเมียทั้งสองด้าน (F > F)