หัวแปลง DC 3.5 > RCA เข้า 1 ออก 2 ( M > FF )

ADP00759

ใช้สำหรับแปลงช่องเสียบ DC 3.5 (ตัวผู้) ไปเป็นหัวเสียบ RCA 2 ช่อง (ตัวเมีย) เหมาะใช้แปลงช่องเสียบอุปกรณ์ต่างๆ หูฟัง ลำโพง MP3 และอื่นๆ แบบ DC 3.5 ไปเป็นหัวแบบ RCA

หมวดหมู่ : AV RCA STEREO MONO

Share

• ใช้สำหรับแปลงช่องเสียบ DC 3.5 (ตัวผู้) ไปเป็นหัวเสียบ RCA 2 ช่อง (ตัวเมีย)
เหมาะใช้แปลงช่องเสียบอุปกรณ์ต่างๆ หูฟัง ลำโพง MP3 และอื่นๆ แบบ DC 3.5  ไปเป็นหัวแบบ RCA