หัวแปลงแจ็คสเตอริโอหัวใหญ่ (6.5MM) ตัวผู้ (M) เข้า 1 ออก 2 (ขาว-แดง)

ADP00762-MMM

หัวแปลงแจ็คสเตอริโอหัวใหญ่ (6.5MM) เข้าเป็นแจ็คสเตอริโอตัวผู้ (M) ออกเป็นแจ๊คแยกเสียงลำโพงซ้าย-ขวา 2 สี ขาว-แดง หัวมาตรฐาน คุณภาพดี

Share

หัวแปลงแจ็คสเตอริโอหัวใหญ่ (6.5MM)
• เข้าเป็นแจ็คสเตอริโอตัวผู้ (M) ออกเป็นแจ๊คแยกเสียงลำโพงซ้าย-ขวา  2 สี ขาว-แดง
• หัวมาตรฐาน คุณภาพดี