(ของหมด) หัวแปลง Micro USB (M) to USB (F) หัวฉาก 90 องศา Samsung BB

ADP00414-LM2U

หัวต่อ Micro USB (M) สำหรับมือถือ Samsung BB to USB (F) หัวฉาก 90 องศา ใช้เพื่อแปลงหัว USB หัวใหญ่ เป็นหัว Micro USB (สำหรับมือถือ Samsung BB) เพื่อเสียบใช้กับอุปกรณ์ USB อื่นๆ

หมวดหมู่ : USB DIY MOBILE ACCESSORIES

Share

หัวต่อ Micro USB (M) สำหรับมือถือ Samsung BB  to  USB (F) หัวฉาก 90 องศา
ใช้เพื่อแปลงหัว USB หัวใหญ่  เป็นหัว Micro USB (สำหรับมือถือ Samsung BB)  เพื่อเสียบใช้กับอุปกรณ์ USB อื่นๆ