หัวแปลง Micro HDMI เป็น HDMI (M > F)

ADP00603-MICRO

หัวแปลงช่องเสียบ Micro HDMI เป็น ช่องเสียบแบบ HDMI เหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่มีช่องเสียบแบบ Micro HDMI แต่มีสายและหัวเสียบแบบ HDMI ปกติ สามารถใช้หัวแปลงนี้ปรับเปลี่ยน Port ได้

หมวดหมู่ : HDMI DIY

Share

หัวแปลงช่องเสียบ Micro HDMI เป็น ช่องเสียบแบบ HDMI
เหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่มีช่องเสียบแบบ Micro HDMI แต่มีสายและหัวเสียบแบบ HDMI ปกติ  สามารถใช้หัวแปลงนี้ปรับเปลี่ยน Port ได้