แจ็ค Adapter 5.5 x 2.1 แบบขันน๊อต (ตัวเมีย) สำหรับดัดแปลงต่อกล้องวงจรปิด

ADP00383-F

แจ็ค Adapter แบบขันน๊อต ตัวเมีย ขนาดหัวเสียบเป็นแบบ 5.5 x 2.1 mm ใช้สำหรับดัดแปลงต่อกล้องวงจรปิด หรือ เปลี่ยนแทนหัว Adapter ที่เสีย

Share

แจ็ค Adapter แบบขันน๊อต  ตัวเมีย
• ขนาดหัวเสียบเป็นแบบ 5.5 x 2.1 mm
ใช้สำหรับดัดแปลงต่อกล้องวงจรปิด หรือ เปลี่ยนแทนหัว Adapter ที่เสีย