แจ็ค Adapter 5.5 x 2.1 แบบขันน๊อต (ตัวผู้) สำหรับดัดแปลงต่อกล้องวงจรปิด

ADP00383-M

แจ็ค Adapter แบบขันน๊อต ตัวผู้ ขนาดหัวเสียบเป็นแบบ 5.5 x 2.1 mm ใช้สำหรับดัดแปลงต่อกล้องวงจรปิด หรือ เปลี่ยนแทนหัว Adapter ที่เสีย

Share

แจ็ค Adapter แบบขันน๊อต  ตัวผู้
• ขนาดหัวเสียบเป็นแบบ 5.5 x 2.1 mm
ใช้สำหรับดัดแปลงต่อกล้องวงจรปิด หรือ เปลี่ยนแทนหัว Adapter ที่เสีย