หัวแปลง BNC ท้ายเกลียวนอก F-Type สำหรับต่อสาย RG6

ADP00386-TW

หัวแปลง BNC ด้านท้ายเป็นเกลียวนอก (F-Type) ใช้สำหรับต่อสาย RG6

Share

หัวแปลง BNC ด้านท้ายเป็นเกลียวนอก (F-Type)
ใช้สำหรับต่อสาย RG6