สาย Display port (M>M) ยาว 1.8 เมตร

CAB00021

สายสำหรับต่อจาก Display Port ไปยัง Display Port ใช้สำหรับต่ออุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่อด้วย Display Port ทั้งสองด้าน สายเชื่อมต่อสัญญาณสายหนา คุณภาพดี

หมวดหมู่ : DISPLAY MINI DISPLAY PORT

Share

สายสำหรับต่อจาก Display Port ไปยัง Display Port  (ดูภาพสินค้าประกอบ)
ใช้สำหรับต่ออุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่อด้วย  Display Port  ทั้งสองด้าน
• สายเชื่อมต่อสัญญาณสายหนา คุณภาพดี


* กรุณาตรวจสอบประเภทหัวต่อให้ชัดเจนก่อนสั่งซื้อสินค้า