สายแยกPort VGA (15Pins) เป็น 2 Port หัวเงิน (ใช้กับสาย VGA ไม่เกิน 3 เมตร)

CAB00227-A

สายสำหรับแยก Port VGA ให้เป็น 2 Port หัวต่อเป็นแบบ VGA 15Pins ตัวผู้ 1 หัว และตัวเมีย 2 หัว ใช้สำหรับแยกต่อคอมพิวเตอร์แสดงผลออก 2 จอ (ภาพเหมือนกัน)

หมวดหมู่ : VGA RGB VGA RGB DIY VGA RGB

Share

• สายสำหรับแยก Port VGA ให้เป็น 2 Port
ความยาวสาย 28 เซนติเมตร
• สายคุณภาพดี  ( ใช้สำหรับพ่วงต่อสายจอ 2 เส้น ที่มี ความยาวสายแต่ละเส้นไม่เกิน 3 เมตร )
หัวต่อเป็นแบบ VGA 15Pins ตัวผู้ 1 หัว และตัวเมีย 2 หัว
ใช้สำหรับแยกต่อคอมพิวเตอร์แสดงผลออก 2 จอ (ภาพเหมือนกัน)