สาย USB 3.0 Hi-Speed ยาว 3 เมตร (M>M)

CAB00627-3

สายเชื่อมต่อแบบ USB 3.0 หัวต่อเป็นแบบตัวผู้ทั้ง 2 หัว ( M > M )

หมวดหมู่ : USB - สายยูเอสบี

Share

• สายเชื่อมต่อแบบ USB 3.0  มีความไวกว่าสาย E-Sata
หัวต่อเป็นแบบตัวผู้ทั้ง 2 หัว ( M > M )
ความยาวสาย 3 เมตร
เพื่อการใช้งานเต็มประสิทธิภาพ ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ Port รวมทั้ง Hardware ที่ใช้งาน  ต้องรองรับ USB 3.0 ทั้งหมด