สาย USB 2.0 to Firewire 4Pins ยาว 1.5 เมตร

CAB00471

สาย USB 2.0 to Firewire 4Pins หัวต่อ USB 2.0 ตัวผู้ 1 ด้าน ส่วนอีกด้านเป็นหัว Firewire แบบหัวเล็ก 4 Pins ใช้สำหรับต่อเชื่อมอุปกรณ์หลากหลาย ที่ใช้หัวต่อแบบfirewire 4 Pins

Share

• สาย USB 2.0 to Firewire 4Pins
• หัวต่อ USB 2.0 ตัวผู้ 1 ด้าน ส่วนอีกด้านเป็นหัว Firewire แบบหัวเล็ก 4 Pins
ความยาวสาย 1.5 เมตร
ใช้สำหรับต่อเชื่อมอุปกรณ์หลากหลาย ที่ใช้หัวต่อแบบfirewire 4 Pins* ควรตรวจสอบจำนวน Pins และหัวลักษณะต่อให้ละเอียดก่อนสั่งซื้อสินค้า