ตลับ USB เก็บสาย 5 Pin (M>M 5 Pins)

CAB00229

ตลับ USB เก็บสาย หัวต่อเป็นแบบข้างหนึ่งตัวผู้ (M) ข้างหนึ่งเป็นหัวตัวผู้ หัวเล็ก แบบ 5 Pins (F) ใช้สำหรับเชื่อมต่อสาย USB กับอุปกรณ์ที่ใช้หัวแบบ 5 Pins เมื่อไม่ใช้งานสามารถม้วนเก็บสายในตลับได้

Share

ตลับ USB เก็บสาย
• หัวต่อเป็นแบบข้างหนึ่งตัวผู้ (M)  ข้างหนึ่งเป็นหัวตัวผู้ หัวเล็ก แบบ 5 Pins (F)
ใช้สำหรับเชื่อมต่อสาย USB  กับอุปกรณ์ที่ใช้หัวแบบ 5 Pins   เมื่อไม่ใช้งานสามารถม้วนเก็บสายในตลับได้
ความยาวสายเมื่อดึงทั้งหมด  70 เซนติเมตร