สายต่อยาว USB 3.0 Hi-Speed ยาว 1.5 เมตร (M>F)

CAB00628-1.5

สายเชื่อมต่อแบบ USB 3.0 หัวต่อเป็นแบบตัวผู้ และตัวเมีย ( M > F )

หมวดหมู่ : USB - สายยูเอสบี

Share

• สายเชื่อมต่อแบบ USB 3.0  มีความไวกว่าสาย E-Sata
หัวต่อเป็นแบบตัวผู้ และตัวเมีย ( M > F )
ความยาวสาย 1.5 เมตร
เพื่อการใช้งานเต็มประสิทธิภาพ ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ Port รวมทั้ง Hardware ที่ใช้งาน  ต้องรองรับ USB 3.0 ทั้งหมด