อะไหล่ซิงค์พัดลม CPU 478 (เฉพาะตัวใบพัด)

SNK00585-478

อะไหล่ซิงค์พัดลม CPU สำหรับ Intel รุ่น 478 เฉพาะส่วนที่เป็นใบพัด ใช้เปลี่ยนทดแทนอะไหล่เก่าที่เสีย หรือเสื่อมสภาพ

หมวดหมู่ : DIY FAN HEATSINK

Share

อะไหล่ซิงค์พัดลม CPU สำหรับ Intel รุ่น 478 เฉพาะส่วนที่เป็นใบพัด
ใช้เปลี่ยนทดแทนอะไหล่เก่าที่เสีย หรือเสื่อมสภาพ