อะไหล่ฐานล็อก ซิงค์พัดลม CPU AM2 (เฉพาะแผ่นรองด้านล่าง)

SNK00427-B

อะไหล่ฐานล็อก ซิงค์พัดลม CPU AM2 เฉพาะแผ่นรองด้านล่าง เป็นแผ่นรองด้านล่าง ติดบนตัวเมนบอร์ด ไว้รองรับขาเกี่ยวล็อกซิงค์พัดลม AM2 ใช้เปลี่ยนเป็นอะไหล่แทนฐานตัวเดิมที่หัก

หมวดหมู่ : DIY HEATSINK

Share

อะไหล่ฐานล็อก ซิงค์พัดลม CPU AM2 เฉพาะแผ่นรองด้านล่าง
เป็นแผ่นรองด้านล่าง ติดบนตัวเมนบอร์ด ไว้รองรับขาเกี่ยวล็อกซิงค์พัดลม AM2
ใช้เปลี่ยนเป็นอะไหล่แทนฐานตัวเดิมที่หัก

* มีเฉพาะแผ่นรองด้านล่าง ไม่มีน๊อตแถมให้