อุปกรณ์เทสต์สายแลน-สายโทรศัพท์ + ซองหนัง

NET00040

อุปกรณ์ทดสอบสายแลนและสายโทรศัพท์ RJ45 / RJ11 ตัวเครื่องสามารถดึงแยกจากกันได้ ใช้ถ่านแบบก้อนสี่เหลี่ยม 1 ก้อน

Share

อุปกรณ์ทดสอบสายแลนและสายโทรศัพท์ RJ45 / RJ11
• ตัวเครื่องสามารถดึงแยกจากกันได้ (ทดสอบสายที่หัวจัมพ์อยู่ห่างกันคนละที่)
ใช้ถ่านแบบก้อนสี่เหลี่ยม (9V) 1 ก้อน (ดูที่ใส่ถ่านประกอบ)